Jan-Geert Heuvelman

Organist - Beiaardier - Dirigent - Docent muziek

Jan-Geert Heuvelman achter de beiaard.

Jan-Geert Heuvelman

Jan-Geert Heuvelman studeerde hoofdvak orgel bij Reitze Smits aan het Utrechts Conservatorium. Daarnaast heeft hij ook schoolmuziek gestudeerd aan het conservatorium Artez te Zwolle. In juni 2015 heeft hij zijn master studie beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool bij Frans Haagen afgerond. In dezelfde maand won hij de tweede prijs op het internationaal beiaardconcours te Goes. Als tweede hoofdvak volgde hij lessen koordirectie bij Rob Vermeulen.
Hij is hoofdorganist van het Van Eeken-orgel in de Noorderkerk te Rijssen.
Als beiaardier is hij de vaste bespeler van de Eijsboutsbeiaard in de Gudulatoren te Lochem waar hij de wekelijkse bespelingen verzorgt. Ook speelt hij beiaardconcerten op diverse plaatsen in het land. Zo speelde hij oa in het Festival Oude Muziek te Utrecht.
Hij is docent muziek op het Van Lodenstein College te Amersfoort. Daarnaast is hij ook verantwoordelijke voor diverse vocale en instrumentale ensembles op deze school.
Sinds 2007 is hij verbonden als dirigent aan het Vocaal Ensemble Rijssen en vanaf 2011 is hij ook dirigent van het jongerenkoor Sjaloom te Rijssen. Sinds 2013 is hij lid van de Cultuur Advies Raad in Rijssen. Daarnaast is hij ook actief in de Stichting Muziek in de Brusselzaal.